Опубліковано

Бажаємо щасливого Нового Року та затишного Різдва!

Коле­ктив мага­зи­ну взу­т­тя ЕЛЕГАНТ щиро вітає всіх клі­єн­тів та їх сім’ї з Ново­рі­чни­ми Свя­та­ми! Бажа­є­мо здій­сне­н­ня мрій та реа­лі­за­ції всіх пла­нів у Ново­му Році!

Опубліковано

Графік роботи у святкові дні

У зв’яз­ку з ново­рі­чни­ми свя­та­ми гра­фік робо­ти мага­зи­ну змі­не­но.

31 гру­дня 2017 — мага­зин пра­цює до 15.00

1 та 7 січня 2018 — мага­зин вихі­дний.

Бажа­є­мо весе­лих свят!