Опубліковано

Акція! Додаткова знижка 300 грн. до Дня всіх закоханих!

Отри­май дода­тко­ву зниж­ку 300 грн. до Дня всіх зако­ха­них. Вве­дить код купо­ну Valentine2020 при оформ­лен­ні замов­ле­н­ня у коши­ку або отри­май­те зниж­ку у мага­зи­ні.

Акція діє:

 • На взу­т­тя коле­кції осінь-зима 2019–20 та мину­лі коле­кції.
 • Якщо вар­тість това­ру скла­дає біль­ше 1500 грн.
 • Якщо зниж­ка на товар не пере­ви­щує 30%.
 • До 20.02.2020 вклю­чно.

Опубліковано

Фінальний розпродаж взуття сезону осінь-зима

Умо­ви акції:

 1. Акція діє на моде­лі сезо­ну між­се­зо­н­ня-зима. На взу­т­тя сезо­ну осінь-зима 2019–20 зниж­ки від ‑20%. Зниж­ки на взу­т­тя мину­лих сезо­нів зима та між­се­зо­н­ня до ‑50%.
 2. Зниж­ки за дис­кон­тни­ми кар­тка­ми та інші зниж­ки не суму­ю­ться. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.
 3. Акція діє з 11.01.2019 по 29.02.2019

Диви­тись моде­лі.

Опубліковано

Новорічні знижки до ‑20% на нову колекцію взуття осінь-зима

Зниж­ки до ‑20% на нову коле­кцію сезо­ну осінь-зима. На мину­лу коле­кцію осінь-зима зниж­ки до ‑50%.

Зниж­ки пора­хо­ва­ні на сай­ті. Акція три­ває з 15.12.19 до 15.01.2020.

Дода­тко­ві зниж­ки по дис­кон­тній кар­ті не діють. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.

Диви­тись моде­лі.

Опубліковано

Знижки до ‑30% на обрані моделі осінь-зима до 15.12.2019

Зниж­ки до ‑30% на обра­ні моде­лі жіно­чо­го і чоло­ві­чо­го взу­т­тя сезо­ну осінь-зима. Нова коле­кція осінь від ‑20%, нова коле­кція зима обра­ні моде­лі взу­т­тя від ‑15%.

Зниж­ки пора­хо­ва­ні на сай­ті. Акція три­ває з 01.12 до 15.12.2018.

Дода­тко­ві зниж­ки по дис­кон­тній кар­ті не діють. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.

Диви­тись моде­лі.

Опубліковано

Міжсезонний розпродаж від 15% до 30.11.2019

Зниж­ка за акці­єю “Між­се­зон­ний роз­про­даж” на осін­нє взу­т­тя (туфлі, кро­сів­ки, чобо­ти та чере­ви­ки) ста­но­вить від 15% на кожен акцій­ний товар. Зниж­ки на зимо­ве взу­т­тя (чобо­ти та чере­ви­ки) діють лише на обра­ні моде­лі. Ціни на акцій­ні това­ри пора­хо­ва­ні на сай­ті в роз­ді­лі Роз­про­даж.

Суми за това­ри, при­дба­ні за акці­єю, беруть участь у нако­пи­чу­валь­ній систе­мі зни­жок. Зниж­ка за дис­кон­тною кар­ткою не суму­є­ться з акцій­ною ціною.

Акція діє для всіх поку­пців у всіх мага­зи­нах та інтер­нет-мага­зи­ні Еле­гант.

Акція про­хо­дить з 15.11.2019 по 30.11.2019 в будь-який день тижня.

Опубліковано

Фінальний розпродаж сезону весна-літо 2019 до 15.09.2019

 

 • Акція діє на моде­лі взу­т­тя сезо­ну весна-літо та сум­ки. Зниж­ки на моде­лі мину­лих сезо­нів весна-літо до ‑50%. На моде­лі взу­т­тя сезо­ну весна-літо 2019 діє зниж­ка до ‑30%.
 • Зниж­ки за дис­кон­тни­ми кар­тка­ми та інші зниж­ки не під­су­мо­ву­ю­ться. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.
 • На сай­ті зниж­ка пора­хо­ва­на. 
 • Акція діє з 01.08.2019 по 15.09.2019

 

Опубліковано

Акція: ‑20% на першу пару / ‑30% на другу пару до 31.07.2019

Умо­ви акції:

 • Акція діє на взу­т­тя і сум­ки з позна­чкою “20%/30%” в інтер­нет мага­зи­ні та на весь асор­ти­мент взу­т­тя та сумок у сало­нах.
 • Акція діє тіль­ки на това­ри в одно­му чеку. Зниж­ка 30% діє на кожен дру­гий товар у чеку.
 • Зниж­ка 20% нара­хо­ву­є­ться на більш доро­гий товар, 30% — на дешев­ший товар при купів­лі в сало­ні. При купів­лі в інтер­нет-мага­зи­ні зниж­ка про­пор­цій­но роз­по­ді­ля­є­ться на това­ри у замов­лен­ні.
 • Зниж­ка за дис­кон­тною кар­ткою не діє. Товар­ні зниж­ки не суму­ю­ться. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.
 • На сай­ті пора­хо­ва­на зниж­ка ‑20% на пер­шу пару. Зниж­ка на дру­гу пару ‑30% дода­є­ться при дода­ван­ні дру­го­го това­ру у замов­ле­н­ня та про­пор­цій­но роз­по­ді­ля­є­ться.
 • У разі повер­не­н­ня това­ру нале­жної яко­сті по акції, буде про­ве­де­но пере­ра­ху­нок на това­ри у чеку.
 • Акція діє з 01.07.2019 по 31.07.2019

Диви­тись моде­лі взу­т­тя та сум­ки.

Опубліковано

Знижки до ‑20% на взуття колекції весна-літо до 30.06.2019

Зниж­ки за акці­єю “Зниж­ки до ‑20% на обра­ні моде­лі взу­т­тя весна-літо” ста­нов­лять від ‑10% до ‑20% на акцій­ні това­ри.

 • Зниж­ка -10% + зниж­ка клі­єн­та по ДК раху­є­ться на моде­лі коле­кції літо 2019.
 • Зниж­ка -15% раху­є­ться на моде­лі нової коле­кції весна 2019. Зниж­ка клі­єн­та по ДК не діє.
 • Зниж­ка -20% та біль­ше — на моде­лі весна-літо мину­лих сезо­нів. Зниж­ка клі­єн­та по ДК не діє.

Суми за това­ри, при­дба­ні за акці­єю, беруть участь у нако­пи­чу­валь­ній систе­мі зни­жок.

Акція діє для поку­пців у всіх мага­зи­нах та інтер­нет-мага­зи­ні.

Ціни на акцій­ні това­ри пора­хо­ва­ні на сай­ті.

Акція про­хо­дить з 15.05.2019 по 30.06.2019 в будь-який день тижня.

Диви­тись моде­лі.

Опубліковано

Міжсезонний розпродаж від ‑20% (Чоботи та черевики)

Зниж­ка за акці­єю “Між­се­зон­ний роз­про­даж (Чобо­ти та чере­ви­ки)” ста­но­вить 20% на кожен акцій­ний товар.

Суми за това­ри, при­дба­ні за акці­єю, беруть участь у нако­пи­чу­валь­ній систе­мі зни­жок.

Акція діє для зви­чай­них поку­пців, для клі­єн­тів з нако­пи­чу­валь­ною зниж­кою, для VIP клі­єн­тів, для клі­єн­тів з бону­сною зниж­кою у всіх мага­зи­нах та інтер­нет-мага­зи­ні.

Ціни на акцій­ні това­ри пора­хо­ва­ні на сай­ті.

Акція про­хо­дить з 15.04.2019 по 30.04.2019 в будь-який день тижня.

Опубліковано

Акція! Готуйся до літа заздалегідь!

Зби­ра­є­шся у від­пус­тку у теплі краї? Готуй­ся до літа зазда­ле­гідь! Купуй взу­т­тя весна-літо мину­лих коле­кцій зі зниж­кою до 30%.

Умо­ви акції:

 1. Акція діє на мину­лу коле­кцію сезо­ну весна-літо (туфлі, сабо та пан­та­ле­ти, босо­ніж­ки та сан­да­лі, мока­си­ни, кеди та кро­сів­ки).
 2. Зниж­ка скла­дає суму від 20 до 30% в зале­жно­сті від моде­лі.
 3. Зниж­ки за дис­кон­тни­ми кар­тка­ми та інші зниж­ки не під­су­мо­ву­ю­ться. Нако­пи­че­н­ня по дис­кон­тній кар­ті діють.
 4. На сай­ті пора­хо­ва­на ціна зі зниж­кою.
 5. Акція діє з 04.02.2019 по 28.02.2019